Eerste klantsessie Floriway in het Westland

7 June 2023

Een grote groep zeer betrokken kwekers waren in het Westland Museum aanwezig tijdens de eerste regionale klantsessie van Floriway. Na een presentatie door Eric de Winter over de gang van zaken bij Floriway, ontstond een levendige discussie waarbij alle vragen die opkwamen bij de deelnemers, werden gesteld.

Vragen zoals: “Wat gaan jullie doen aan de bereikbaarheid? Hoe vordert de integratie? Kunnen jullie ons eerder informeren zodra het te druk wordt?” Terechte vragen en vaak inspirerende opmerkingen waarop Eric de Winter en de nieuwe algemeen directeur Gertjan Breij graag ingingen. Kortom een positieve en constructieve dialoog tussen samenwerkende partners/partijen in de bloemen en sierteeltketen.

Na de presentatie werd de klantsessie voortgezet met een rondleiding door het Westland Museum en tuin. Heel logisch natuurlijk dat er tijdens de afsluitende borrel enthousiast werd nagepraat over de klantsessie. “Voor herhaling vatbaar” was bij het vertrek dan ook een veel gehoorde opmerking.